אודות בחינת הלשכה

שינוי מתכונת הבחינה

בשנת 2017 נערך שינוי מקיף במתכונת בחינת ההסמכה לעריכת דין. עד שנת 2017 בחינת ההסמכה הורכבה משני חלקים: בחינה עיונית בכתב, שכללה 100 שאלות בדין הדיוני (הפרוצדורלי) ובחינה בעל-פה. בשנת 2017 נערכה רפורמה בבחינת ההסמכה כך שהיא בוחנת, בנוסף לידע בדין הדיוני, גם את הידע בדין המהותי ויכולת ניסוח מסמכים משפטיים.

בחינת ההסמכה במתכונתה הנוכחית

כללי ומועד הבחינה: בחינת ההסמכה לעריכת דין היא בחינה בכתב, המתקיימת פעמיים בשנה (מועד חורף – במהלך חודש דצמבר, ומועד קיץ – במהלך חודש יוני).

בחינת ההסמכה מורכבת משלושה חלקים:

  • מטלת כתיבה;
  • שאלון רב ברירה (מבחן אמריקאי) בדין הדיוני;
  • שאלון רב ברירה (מבחן אמריקאי) בדין המהותי.

לכל בחינה מוקצב פרק זמן נפרד.

חלקי הבחינה – מטלת כתיבה

חלקו הראשון של הבחינה הוא כתיבת מטלת ניסוח משפטי. לחלק זה מוקצב 45 דק' (לנבחנים ללא תוספת זמן), ומשקלו הוא 20 נק' מהציון הכולל בבחינה.

במטלת הכתיבה, על הנבחן לבצע מטלת ניסוח אחת, לבחירה מבין מטלה אחת או יותר, כאשר בדרך-כלל לנבחן יש בחירה בין שתי מטלות ניסוח. מטלת הניסוח יכולה להיות מסמכים המוגשים לבית המשפט או חוות דעות משפטיות. דוגמאות: כתב תביעה, בקשה לסעד זמני, בקשה לסילוק על הסף, כתב אישום, בקשה לעיון בחומר חקירה ועוד.

מטלת הניסוח כוללת טקסט עובדתי "קייס" ומקורות משפטיים עליהם יש לבסס את התשובה. הניקוד עבור מטלת הניסוח מתחלק ל-3 ממדים: ממד הלשון; ממד הארגון; והחלק הארי של הניקוד ניתן עבור ממד התוכן.

  • ממד הלשון: במסגרת ממד הלשון נבחן שימוש בביטויים נכונים וניסוח שאינו "בשפת דיבור", וכן האם הכתיבה בהירה ומובנת.
  • ממד הארגון: במסגרת ממד הארגון נבחנת היכולת של התלמיד ליצור טיעון לוגי ורציף, ללא חזרות מיותרות או קפיצות בין נושאים לנושאים.
  • ממד התוכן: במסגרת ממד התוכן נבחנת יכולתו של התלמיד ליישם את המקורות המשפטיים על הרקע העובדתי שבפניו.

חלקי הבחינה – דין דיוני

חלקו השני של הבחינה הוא שאלון רב ברירה (מבחן אמריקאי) בסוגיות בדין הדיוני (הפרוצדוראלי). בחלק הבחינה של הדין הדיוני יש 40 שאלות, וסה"כ הניקוד עבור חלק זה הוא 40 נק' (נק' אחת לשאלה). הזמן המוקצב למענה הוא 2.5 דק' בממוצע לשאלה ו-100 דק' בסה"כ (לנבחנים ללא תוספת זמן).

השאלות בדין הדיוני עוסקות בסמכויות בתי המשפט, לרבות בתי דין דתיים ובתי הדין לעבודה; סדרי הדין בהליכים אזרחיים ופליליים; דיני ראיות; הליכי ההוצאה לפועל וחדלות פירעון; חוקי יסוד; סדרי הדין המשמעתיים בבתי הדין המשמעתיים ועוד. לשם מענה על השאלות בחלק הדין הדיוניי נדרשת היכרות עם החקיקה בנושאים אלה ועם הפרשנות שניתנה בפסיקה לחקיקה זו.

בחלק זה של הבחינה לנבחן אין חומרי עזר.

חלקי הבחינה – דין מהותי

חלקו השלישי של הבחינה הוא שאלון רב ברירה (מבחן אמריקאי) בסוגיות בדין המהותי. בחלק הבחינה של הדין המהותי יש 40 שאלות, וסה"כ הניקוד עבור חלק זה הוא 40 נק' (נק' אחת לשאלה). הזמן המוקצב למענה הוא 4 דק' בממוצע לשאלה ו-160 דק' בסה"כ (לנבחנים ללא תוספת זמן).

השאלות בדין המהותי עוסקות בסוגיות בדיני חוזים, דיני תאגידים, דיני נזיקין, דיני עונשין, דיני קניין, אתייקה מקצועית, חוקי יסוד, חדלות פירעון ועוד. לשם מענה על השאלות בחלק הדין המהותי נדרשת היכרות עם החקיקה בנושאים אלה ועם הפרשנות שניתנה בפסיקה לחקיקה זו.

בדין המהותי הנבחן מקבל קובץ חקיקה בנושאים הנשאלים, והוא יכול להיעזר בקובץ החקיקה (בנוסף לידע הנדרש ממנו בפרשנות שניתנה בפסיקה לחקיקה זו( על מנת לענות על השאלות בחלק זה.

ציון המעבר בבחינת ההסמכה

ציון המעבר בבחינת ההסמכה הוא 60 נק', ויראו נבחן שקיבל ציון של 60 נק' לפחות מהציון הכולל בבחינה, כמי שעבר את הבחינה. אין דרישה לציון מינימלי בכל אחד מחלקי הבחינה, ודי בציון כולל של 60 נק' על מנת לעבור את הבחינה.

שלח לנו הודעה

שיתוף:

פוסטים נוספים

איך בוחרים קורס הכנה לבחינת ההסמכה?

כדי לבחור את קורס ההכנה המתאים ביותר לצרכיך, עליך לשקול מספר גורמים: מה כולל קורס ההכנה, תכנית הלימוד ושיטת הלימוד, לו"ז הלימודים וגמישות בהתאם לאילוצים,