שלבי תוכנית ההכנה לבחינות הלשכה

תכנית הלימוד לבחינת ההסמכה בחברת לויירס היא תכנית לימוד המחולקת לשלושה שלבים עיקריים. במהלך כל אחד משלבי תכנית הלימוד, הנבחנים לומדים ומתרגלים את נושאי הדין הדיוני, נושאי הדין המהותי, ומטלת הניסוח. 

שלב ראשון – קריאה והפנמה

בשלב הראשון של תכנית הלימוד מתמקדים בקריאה מעמיקה של חומר הלימוד, תוך שימת דגש על הבנה והפנמה של נושאי הלימוד. בשלב זה, נושאי הדין הדיוני ונושאי הדין המהותי נלמדים יחד, בהתאם לחלוקה למקבצי / אשכולות לימוד. בכל מקבץ נכללים נושאי לימוד השייכים לענף משפטי אחד או לענפי משפט קשורים. שיטת הלימוד המשולבת מסייעת להבין את ההיבטים המשפטיים ולהעמיק את ההבנה המשפטית הכוללת.

השלב הראשון במסגרת תכנית הלימוד כולל קריאה של ספרי הלימוד; תרגול במסגרת יחידות הלימוד, תוך כדי הקריאה; תרגול מסכם בסיום כל נושא לימוד; השתתפות בהרצאות בנושאי לימוד נבחרים; תרגול מטלות ניסוח.

 במהלך השלב הראשון בתכנית הלימוד, על הנבחן לקרוא את ספרי הלימוד בהתאם ללו"ז הלימודים. הקריאה היא קריאה מעמיקה של הטקסט תוך הבנה והפנמה הסוגיה הנלמדת. בספרי הלימוד משולבים כלים המסייעים בהבנת ובהפנמת החומר הנלמד: דוגמאות, קטעי טקסט המסבירים את ההיגיון מאחורי ההוראה, דגשים חשובים ב"נשים לב", תרשימים, טבלאות מסכמות ועוד. בנוסף, במהלך הקריאה של יחידות הלימוד, הנבחנים יתרגלו במערכת הלימוד שאלות אמריקאיות ברמות קושי שונות אשר יסייעו להבנה, חידוד והפנמה של החומר הנלמד. בסיום כל נושא לימוד, הנבחנים יתרגלו במערכת הלימוד מבחנים מסכמים. להשלמת הבנת הסוגיה והפנמתה, בסיום נושאי הלימוד המרכזיים הנבחנים ישתתפו בהרצאות בהן יילמדו הסוגיות המורכבות והמרכזיות.

לצד לימוד נושאי הדין הדיוני והדין המהותי, הנבחנים יעברו הרצאות ויתרגלו מטלות ניסוח. מטלות הניסוח משולבות מבחינה נושאית תוך כדי הקריאה בשלב הראשון באופן שמאפשר יישום של החומר הנלמד בדין הדיוני ובדין המהותי במסגרת פתרון מטלות הניסוח.

שלב שני – חזרה, הטמעה ויישום

בשלב השני של תכנית הלימודים מתמקדים בחזרה על החומר הנלמד, בהטמעתו וביישומו. בשלב זה, החזרה על החומר בדין הדיוני תתבצע באמצעות קריאה מלאה נוספת של חומרי הלימוד. בסיום כל נושא לימוד, הנבחנים יתרגלו במערכת הלימוד מבחנים מסכמים בדרגת קושי בינונית-קשה. לצד קריאת ספרי הלימוד ותרגול החומר הנלמד במערכת הלימוד, הנבחנים יחזרו על החומר באמצעות צפייה בסדרת סרטוני וידאו במגוון רחב של נושאים וסוגיות.

בשלב השני, החזרה על החומר בדין המהותי תתבצע באמצעות קריאה ותרגול של ספרי "חוק וסדר", שמטרתם לאפשר חזרה, הטמעה ויישום של החומר בדין המהותי בצורה אפקטיבית וממוקדת, תוך העצמה ושיפור יכולות הקריאה וניתוח החקיקה; יכולת ההתמצאות בחוק ואיתור ההוראות בו; הבנה ויישום של החקיקה על הסוגיה הנשאלת. ספרי חוק וסדר מתמקדים בסוגיות מפתח בדין המהותי – הסוגיות המרכזיות, המורכבות והנשאלות ביותר בבחינת ההסמכה, ושיטת הלימוד בספרים מותאמת לכל נושא לימוד ומורכבת ממפת החקיקה, פירוט של דגשים מיוחדים בהוראות החוק תוך קישור מהותי בין הוראות שונות, הפניות להרחבת קריאה בחקיקה ובספרי הלימוד ומענה על שאלות מסוגים שונים (שאלות פתוחות, השלמת משפטים ומענה על שאלות אמריקאיות). 

בסיום כל נושא לימוד, הנבחנים יתרגלו במערכת הלימוד מבחנים מסכמים בדרגת קושי בינונית-קשה. לצד קריאה ותרגול של ספרי "חוק וסדר" ותרגול החומר הנלמד במערכת הלימוד, הנבחנים יחזרו על החומר באמצעות צפייה בסדרת סרטוני וידאו במגוון רחב של נושאים וסוגיות.

בנוסף, במהלך השלב השני הנבחנים יוסיפו לתרגל מטלות ניסוח, וכן יועברו הרצאות מתקדמות במיומנויות בפתירת שאלון בדין הדיוני, בדין המהותי ובכתיבת מטלות ניסוח.

שלב שלישי – מרתון סיום

בשלב השלישי של תכנית הלימוד, "במרתון הסיום", הנבחנים מתרגלים סימולציות מלאות המדמות מבחני אמת, וחוזרים על חומר הלימוד בצורה ממוקדת. במרתון הסיום, הנבחנים יתרגלו סימולציות מלאות המדמות מבחני אמת – כתיבת מטלת ניסוח, פתירת 40 שאלות בדין הדיוני ופתירת 40 שאלות בדין המהותי. 

בנוסף לתרגול פתירת שאלות וחזרה על חומר הבחינה באמצעות הסימולציות, במהלך מרתון הסיום הנבחנים יחזרו על החומר הנלמד בדין הדיוני באמצעות קריאת הספר "דין וסדר" – הממקד ומסכם את נושאי הליבה בדין הדיוני ויצפו בסדרת סרטוני וידאו במגוון רחב של נושאים וסוגיות. לצד זאת, מדי יום מתקיים "פורום בוקר", עם נבחרת המרצים של החברה, במסגרתו יועברו הרצאות העשרה במגוון נושאי לימוד. 

שלח לנו הודעה

שיתוף:

פוסטים נוספים

איך בוחרים קורס הכנה לבחינת ההסמכה?

כדי לבחור את קורס ההכנה המתאים ביותר לצרכיך, עליך לשקול מספר גורמים: מה כולל קורס ההכנה, תכנית הלימוד ושיטת הלימוד, לו"ז הלימודים וגמישות בהתאם לאילוצים,