עדכוני חקיקה ופסיקה

החומר המחייב לבחינה – חקיקה

בחינת ההסמכה לעריכת דין מורכבת משלושה חלקים: מטלת כתיבה; שאלון רב ברירה (מבחן אמריקאי) בדין הדיוני; שאלון רב ברירה (מבחן אמריקאי) בדין המהותי. מתכונת הבחינה ונושאיה קבועים בתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי ידין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962.

בהתאם לתקנות, הוועדה הבוחנת מפרסמת בכל מועד בחינה את רשימת חקיקה המחייבת לבחינה, הן ביחס לדין הדיוני והן ביחס לדין המהותי. כל החיקוקים ברשימת החקיקה המחייבת לבחינה הם בנוסחם שבתוקף חודש ימים לפני מועד הבחינה.

החומר המחייב לבחינה – פסיקה

בנוסף לרשימת החקיקה המחייבת לבחינת ההסמכה, החומר המחייב לבחינה כולל גם את פסקי הדין המפרשים את החיקוקים ברשימת החקיקה המחייבת. הפסיקה המחייבת לבחינה היא בחינה שהתפרסמה עד שלושה חודשים לפני מועד הבחינה, בדפוס, במדיה דיגיטלית, במאגרי הפסיקה וכו'.

עדכוני חקיקה ופסיקה

כחודש לפני מועד הבחינה תלמידי Lawyers מקבלים קובץ עדכוני חקיקה ופסיקה מורחב. קובץ העדכונים כולל עדכוני חקיקה ופסיקה ממועד הדפסת ספרי הלימוד ועד לחומר המחייב לבחינה (כאמור, חקיקה שנכנסה לתוקף עד חודש ימים לפני מועד הבחינה, ופסיקה שהתפרסמה עד שלושה חודשים לפי מועד הבחינה), וכן פסיקה מהותית שחשוב להכיר.

במועדי הבחינה האחרונים מסתמנת מגמה לפיה הוועדה הבוחנת משלבת, בממוצע, 8-6 שאלות הקשורות בעדכוני החקיקה והפסיקה בחלקים של הדין הדיוני והדין המהותי. ידיעת עדכוני החקיקה והפסיקה בצורה מיטיבית יכולה להשפיע על ציון הבחינה בכ-8-6 נק'! לכן, חשוב להקדיש זמן לקריאת ולמידת עדכוני החקיקה והפסיקה במסגרת "מרתון הסיום". 

שלח לנו הודעה

שיתוף:

פוסטים נוספים

איך בוחרים קורס הכנה לבחינת ההסמכה?

כדי לבחור את קורס ההכנה המתאים ביותר לצרכיך, עליך לשקול מספר גורמים: מה כולל קורס ההכנה, תכנית הלימוד ושיטת הלימוד, לו"ז הלימודים וגמישות בהתאם לאילוצים,