חזון החברה

התפיסה המרכזית, שמנחה את החברה היא, כי ההכשרה המקצועית של עורכי דין צריכה להיות ארוכת טווח ורציפה – החל משלב לימודי המשפטים, במהלך ההתמחות, בתקופת הלימוד לבחינות ההסמכה ובהמשך לאורך כל שנות העיסוק במקצוע עריכת הדין. הכשרה רציפה ומסונכרנת מאפשרת הבניה הדרגתית של שלוש המיומנויות המרכזיות הנחוצות לעיסוק במקצוע עריכת הדין – חשיבה משפטית, קריאה משפטית אנליטית וכתיבה משפטית אפקטיבית. 
בהתאם לתפיסה זו, מציעה החברה מוצרי תוכן והדרכה ייעודיים המותאמים לכל אחד מהשלבים לאורך רצף ההכשרה המקצועי של עורכי הדין. 

תהליך רצף ההכשרה

מהפכה בהכנה לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין

בחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין עברה רפורמה משמעותית בשנת 2017.  שלא כמו בעבר, במתכונת החדשה של הבחינה ניתן דגש מרכזי להבנה המשפטית ולמיומנויות המקצועיות הנחוצות לעיסוק במקצוע עריכת הדין. הבחינה החדשה מורכבת משלושה פרקים, כאשר כל פרק בוחן פן אחר ביכולות של הנבחן – פרק הניסוח המשפטי מתמקד ביכולות הכתיבה המשפטית, פרק הדין הדיוני בוחן את הידע המשפטי ופרק הדין המהותי מתרכז בהבנה ובחשיבה המשפטית של הנבחן.  למרות השינוי במתכונת הבחינה, לא חל שינוי תפיסתי ביחס לשיטת הלימוד לבחינת ההסמכה, אשר מתבססת עדיין על שינון כמויות אדירות של מידע משפטי בשלושה וחצי החודשים שלקראת הבחינה. שיטה זו אינה מקנה לנבחנים כלים אפקטיביים לצלוח את הבחינה, ובוודאי שלא תורמת לרמת המקצועיות שלהם לאחריה. ההכנה הייחודית של LAWYERS  לבחינות ההסמכה לעריכת דין פותחה על מנת להציע מענה לצורך האמיתי שהתעורר בשוק ההכנה לבחינות ההסמכה בעקבות שינוי מתכונת הבחינה והעלייה הדרסטית באחוז הנכשלים בה.