הכנה מקדימה לבחינת ההסמכה ופיתוח מיומנויות

מתכונת הבחינה

בשנת 2017 נערך שינוי מקיף במתכונת בחינת ההסמכה לעריכת דין. עד שנת 2017 בחינת ההסמכה הורכבה משני חלקים: בחינה עיונית בכתב, אשר כללה 100 שאלות בדין הדיוני (הפרוצדורלי) ובחינה בעל-פה. בשנת 2017 נערכה רפורמה בבחינת ההסמכה כך שהיא בוחנת, בנוסף לידע בדין הדיוני, גם את הידע בדין המהותי וניסוח מסמכים משפטיים.

בחינת ההסמכה במתכונתה הנוכחית מורכבת משלושה חלקים: מטלת כתיבה; שאלון רב ברירה (מבחן אמריקאי) בדין הדיוני; שאלון רב ברירה (מבחן אמריקאי) בדין המהותי. 

 • מטלת הכתיבה: במטלת הכתיבה על הנבחן לנסח טקסט משפטי (מסמך המוגש לבית המשפט או חוות דעת משפטית), על בסיס טקסט עובדתי ("קייס") וניתוח מקורות משפטיים. הניקוד עבור מטלת הכתיבה ניתן על בסיס שלושה ממדים: ממד הלשון – כתיבה בהירה ומובנת תוך שימוש בביטויים נכונים ומשלב שפה ראוי; ממד הארגון – יצירת טיעון לוגי ורציף, ללא חזרות מיותרות או קפיצות בין נושאים; ממד התוכן – יישום המקורות המשפטיים על הרקע העובדתי הנתון במטלה. 
 • דין דיוני: שאלון של 40 שאלות רב ברירה (שאלות אמריקאיות) בסוגיות בדין הדיוני-פרוצדורלי. פתרון השאלות בחלק זה מתבסס בעיקר על זיכרון והבנת החומר הנלמד, ולנבחן אין חומרי עזר.
 • דין מהותי: שאלון של 40 שאלות רב ברירה (שאלות אמריקאיות) בסוגיות בדין המהותי. בדין המהותי הנבחן מקבל קובץ חקיקה בנושאים הנשאלים בבחינה, כך שפתרון השאלות בחלק זה מתבסס על הבנת הסוגיה הנשאלת, איתור החוק והסעיפים הרלוונטיים לפתרון השאלה, הבנת הוראות החוק ויישומן על הסוגיה המשפטית שבשאלה.

הצלחה בבחינת ההסמכה

ההצלחה בבחינת ההסמכה מתבססת על שלושה פרמטרים עיקריים: ידע, מיומנויות וחוסן מנטלי.

 • ידע: במסגרת הלמידה של חומרי הדין הדיוני והדין המהותי, הנבחן נדרש להכיר עשרות חוקים וכן את פסקי הדין המפרשים אותם. במהלך קורס ההכנה תרכשו ידע באמצעות ספרי הלימוד, תרגול החומר הנלמד, הרצאות, סרטונים, חומרי עזר ועוד.
 • מיומנויות: כדי לצלוח את בחינת ההסמכה, בנוסף לידע, על הנבחן לסגל וללמוד מיומנויות שונות: כלים לחשיבה משפטית, מיומנויות למידה, מיומנויות לפתרון שאלות באופן שיטתי ונכון ועוד. 
 • חוסן מנטלי: לפן המנטלי חשיבות מכרעת בהצלחה בבחינה. תקופת הלמידה לבחינת ההסמכה היא מאתגרת, וכוללת התמודדות בלמידת ידע רב, שמירה על ריכוז גבוה (הן במהלך תקופת הבחינה והן ביום הבחינה), היכולת להתמודד עם חוסר הצלחה בשאלות שונות ועוד. 
 • תקופת הלמידה בהכנה לבחינת ההסמכה היא תקופה מעניינת, מלמדת, אך לצד זאת גם מלאה באתגרים לימודיים ומנטליים. הכנה מקדימה וארוכה ופיתוח מיומנויות למידה תסייע לנבחנים לצלוח את תקופת הלמידה ואת הבחינה עצמה בהצלחה רבה יותר.

הקורס המקדים

קורס ההכנה המקדים של חברת Lawyers מתמקד בשני חלקי הבחינה אשר מתבססים על טכניקה, מיומנויות פתרון ותרגול (ופחות על זכרון, הבנה ושינון) – מטלת הכתיבה וחלק הבחינה בדין המהותי, וכולל:

 1. ספרי הלימוד בדין מהותי.
 2. הרצאות מקוונות.
 3. קבצי חקיקה.
 4. תרגול שאלות במערכת הלימוד.
 5. הרצאות יישום והדרכה לפתרון שאלות.
 6. ניסוח משפטי.

ככלל, קורס ההכנה לבחינת ההסמכה אורך כ-3 וחצי חודשים. קורס ההכנה המקדים מאפשר לנבחנים להאריך את זמן תקופת הלימוד, תוך הכרת המטריה המשפטית וענפי המשפט השונים, רכישת מיומנויות למידה, רכישת מיומנויות לפתרון שאלות, תרגול, ריווח תקופת הלימוד, והגעה לתקופת הלימוד בקורס ההכנה תוך מוכנות לימודית ומנטלית.  

הכנה מקדימה למטלת הכתיבה: כאמור, במסגרת מטלת הכתיבה על הנבחן לנסח טקסט משפטי, על בסיס מקורות עובדתיים וניתוח מקורות משפטיים. בחלק זה של הבחינה ניתן להוציא ניקוד גבוה יחסית, אך הוא דורש תרגול שיטתי ועקבי לאורך זמן. במהלך קורס ההכנה המקדים הנבחנים יצפו בהרצאה ויקבלו כלים פרקטיים לפתרון מטלת הכתיבה, יתרגלו מטלות ניסוח שונות בתחומים שונים (מסמכים המוגשים לבית המשפט וחוות דעת משפטית), ויצפו בהרצאות ניתוח של הטקסטים השונים.  

הכנה מקדימה לדין המהותי: כאמור, במסגרת שאלון הבחינה בדין המהותי, הנבחן מקבל קובץ חקיקה, שבאמצעותו הוא יכול לענות על השאלות בחלק זה. על מנת לפתור שאלה בדין המהותי על הנבחן לזהות את התחום המשפטי בו עוסקת השאלה, לאתר את החוק והסעיפים הרלוונטיים לפתרון השאלה, להבין את הוראות החוק וליישם אותן על הסוגיה המשפטית הנתונה בשאלה. פתרון שאלה בדין המהותי מתבססת על טכניקה לפתרון שאלות, ולא על זיכרון. 

במהלך הקורס המקדים הנבחנים ירכשו ידע בדין המהותי, באמצעות קריאת ספרי לימוד והחקיקה הרלוונטית וצפייה בסדרת הרצאות מקוונות הכוללת מבוא לנושא המשפטי הנלמד וכן ניתוח של סוגיות מרכזיות. בנוסף, הנבחנים ירכשו מיומנויות לפתירת שאלות בדין המהותי, באמצעות תרגול שאלות במערכת הלימוד ובאמצעות הרצאות יישום אשר יסבירו וידגימו טכניקה לפתרון שאלות בדין המהותי.  

קורס ההכנה המקדים מסייע לתלמיד לבנות תשתית להצלחה בבחינה, באמצעות רכישת ידע, הכולל הכרת המטריה המשפטית וענפי המשפט השונים, וכן למידת נושאי ליבה וסוגיות מרכזיות בנושאי הדין המהותי. בנוסף, הנבחן מתרגל ורוכש מיומנויות וטכניקה לכתיבת מטלת הניסוח ולפתרון שאלות בדין המהותי. ההכנה המקצועית תסייע לנבחן גם בהיבט החוסן המנטלי, ותאפשר לו להגיע לקורס ההכנה לבחינת ההסמכה לאחר רכישת ידע ומיומנויות למידה אשר יסייעו לו לצלוח את הבחינה, לרווח את תקופת הלימוד ולחסוך את "תקופת ההסתגלות" בלמידה לבחינה. 

 

שלח לנו הודעה

שיתוף:

פוסטים נוספים

איך בוחרים קורס הכנה לבחינת ההסמכה?

כדי לבחור את קורס ההכנה המתאים ביותר לצרכיך, עליך לשקול מספר גורמים: מה כולל קורס ההכנה, תכנית הלימוד ושיטת הלימוד, לו"ז הלימודים וגמישות בהתאם לאילוצים,

הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינת הלשכה

עם רישומכם לבחינת ההסמכה אליה אתם עתידים לגשת, תהיה באפשרותכם להגיש בקשה לקבלת התאמות לפתרון הבחינה. לצורך הגשת הבקשה, תתבקשו להגיש אל לשכת עורכי הדין