חברת LAWYERS נבחרה על ידי חברת BARBRI Global, החברה הגדולה והותיקה ביותר בעולם ללימוד מתמחים לבחינות ההסמכה, לשיתוף פעולה ויצירת מסלולי לימודים משותפים בין החברות.

במסגרת שיתוף הפעולה מציעות החברות מסלול לימודים משולב לבחינות הלשכה בישראל, ארצות הברית ואנגליה, 

בסופו יוסמכו הבוגרים כעורכי במדינות בהן הם עברו את המבחן בהצלחה.

 

תוכניות הלימוד כוללות מסלול לימוד משולב, הכולל לימודים לקראת בחינת ההסמכה הישראלית מטעם חברת LAWYERS, וכן תוכנית הכנה לבחינות הזרות מטעם חברת BARBRI. הלימוד במסלול המשולב יקנה למתמחים את הידע הדרוש למעבר הבחינות וקבלת רישיון לעריכת דין בישראל וגם בארצות הברית ואנגליה. 

עבור ציבור עורכי הדין, שכבר הוסמכו והם בעלי רישיון עריכת דין ישראלי, קיימת האפשרות להשתלב בתוכנית הכנה ייעודית של חברת BARBRI, ובתום תוכנית לימודים ומעבר הבחינה בהצלחה – להחזיק ברישיון לעריכת דין במדינה הנוספת. 

יודגש כי הלימוד לבחינות הזרות אינו מחייב שהות בארה״ב / אנגליה בתקופת הלימודים וכי ניתן לשלבם עם חיי העבודה, משפחה וכד׳.