איך בוחרים קורס הכנה לבחינת ההסמכה?

כדי לבחור את קורס ההכנה המתאים ביותר לצרכיך, עליך לשקול מספר גורמים: מה כולל קורס ההכנה, תכנית הלימוד ושיטת הלימוד, לו"ז הלימודים וגמישות בהתאם לאילוצים, ליווי אישי והערכה עצמית, משך הקורס ועוד.  

קורס ההכנה של חברת Lawyers: קורסי ההכנה של חברת Lawyers לבחינת ההסמכה לעריכת דין הם קורסי הכנה מקיפים הכוללים סוגים שונים של חומרי לימוד מודפסים ודיגיטליים (ספרי לימוד, מערכת תרגול אדפטיבית, הרצאות מקוונות, סדרת סרטונים דיגיטליים, לו"ז לימוד אישי ועוד) המותאמים לבחינת ההסמכה במתכונתה החדשה ולדרישותיה.

בחינת ההסמכה במתכונתה הנוכחית מורכבת משלושה חלקים: מטלת כתיבה; שאלון רב ברירה (מבחן אמריקאי) בדין הדיוני; שאלון רב ברירה (מבחן אמריקאי) בדין המהותי. מתכונת הבחינה החדשה בוחנת את הנבחנים בניסוח טקסט משפטי, הכולל ניתוח מקורות משפטיים ויישומם על הרקע העובדתי, יצירת טיעון לוגי וכתיבה בהירה ומובנת. כן, נבדקת הבנתו של הנבחן את סוגיות הדין הדיוני-פרוצדורלי, תוך יכולת להתמודד עם כמויות חומר משמעותיות ללא חומרי עזר. לבסוף, נבדקת יכולתו של הנבחן לפתור סוגיות משפטיות בדין המהותי באמצעות החקיקה המתאימה, תוך איתור החקיקה וההוראות הרלוונטיות לפתרון שאלה, הבנתן ויישומן על הסוגיה המשפטית שבפני הנבחן. כדי להצליח בבחינת ההסמכה במתכונתה הנוכחית, על הנבחן לצבור ידע בתחומים ובענפי משפט רבים, לסגל וללמוד כלים לחשיבה משפטית, מיומנויות למידה, מיומנויות לפתירת שאלות, ויכולת להתמודד עם תקופת הלימוד והבחינה מבחינה מנטלית. כיום, אין די "בשינון" החומר המחייב לבחינת ההסמכה, אלא הנבחן נדרש לפתח חשיבה משפטית וכישורים המתאימים לתפקידו כעורך דין.

בחברת  Lawyers יודעים שלכל נבחן יש שיטות לימוד שונות, חזקות, צרכים ואילוצים שונים. לכן, חברת Lawyers מציעה מספר מסלולי לימוד, ואפשרויות לימוד גמישות המותאמות לכל נבחן כדי להעמיד לרשותו את הכלים האופטימליים עבורו כדי ללמוד לבחינת ההסמכה. [קישור למסלולי הלימוד]. כל מסלולי הלימוד שהחברה מציעה כוללים את כל הכלים להם הבחן זקוק כדי לעבור את בחינת ההסמכה – ספרי הלימוד בדין הדיוני ובדין המהותי המכסים את מרבית שאלות בבחינה; ספר ההכנה לניסוח המשפטי, תרגול מטלות כתיבה ופתרונות מלאים שלהן, הסברים ומחוון, וכן הרצאות יישום בניסוח המשפטי; מערכת לימוד ותרגול אדפטיבית, הכוללת אלפי שאלות; הרצאות מקוונות; סדרת סרטונים דיגיטליים; מרתון סיום הכולל מבחני אמת מלאים; סימולציה פרונטלית; מענה מקצועי ואישי ועוד ועוד. כל הכלים שהנבחן צריך מרוכזים במקום אחד.

תכנית הלימוד ושיטת הלימוד: תכנית הלימוד לבחינת ההסמכה בחברת Lawyers היא תכנית לימוד המחולקת לשלושה שלבים עיקריים: שלב ראשון – קריאה והפנמה; שלב שני – חזרה, הטמעה ויישום; שלב שלישי – מרתון סיום. במהלך כל אחד משלבי תכנית הלימוד, הנבחנים לומדים ומתרגלים את נושאי הדין הדיוני, נושאי הדין המהותי, ומטלת הניסוח.

כאמור, בחברת Lawyers יודעים שלכל נבחן יש שיטות לימוד שונות, חזקות, צרכים ואילוצים שונים. בכל אחד משלבי הלימוד עומדים לרשות הנבחנים סל של כלים ושיטות לימוד, המשלימות זו את זו, ומאפשרת לכל נבחן את ההכנה המדויקת ביותר עבורו. 

במהלך השלב הראשון של הלימוד, על הנבחן לקרוא את ספרי הלימוד קריאה מעמיקה תוך הבנה והפנמה של הסוגיות הנלמדות. בספרי הלימוד משולבים כלים המסייעים לנבחן להבין ולהפנים את החומר הנלמד: דוגמאות, קטעי טקסט המסבירים את ההיגיון מאחורי ההוראות השונות, דגשים חשובים, תרשימים, טבלאות מסכמות ועוד. בנוסף, הן במהלך קריאת ספרי הלימוד והן לאחר סיום כל נושא לימוד, הנבחנים יתרגלו במערכת הלימוד שאלות אמריקאיות ברמות קושי שונות. לבסוף, בסיום לימוד ותרגול נושאי הבחינה המרכזיים, הנבחנים ישתתפו בהרצאות מקווות בהן יילמדו הסויות המורכבות והמרכזיות בחומר הלימוד. 

במהלך השלב השני של הלימוד, החזרה על החומר בדין הדיוני תתבצע באמצעות קריאה מלאה נוספת של חומרי הלימוד, תוך התאמה למיומנויות הנדרשות כדי לפתור שאלות בדין הדיוני. בסיום כל נושא לימוד, הנבחנים יתרגלו במערכת הלימוד מבחנים מסכמים בדרגת קושי בינונית-קשה. לצד קריאת ספרי הלימוד ותרגול החומר הנלמד במערכת הלימוד, הנבחנים יחזרו על החומר באמצעות צפייה בסדרת סרטוני וידאו במגוון רחב של נושאים וסוגיות. החזרה על החומר בדין המהותי תתבצע באמצעות קריאה ותרגול של ספרי "חוק וסדר", שמטרתם לאפשר חזרה, הטמעה ופיתוח המיומנויות הנדרשות כדי לפתור שאלות בדין המהותי. ספרי חוק וסדר מאפשרים יישום של החומר בדין המהותי בצורה אפקטיבית וממוקדת, תוך העצמה ושיפור יכולות הקריאה וניתוח החקיקה; יכולת ההתמצאות בחוק ואיתור ההוראות בו; הבנה ויישום של החקיקה על הסוגיה הנשאלת. בסיום כל נושא לימוד, הנבחנים יתרגלו במערכת הלימוד מבחנים מסכמים בדרגת קושי בינונית-קשה. לצד קריאה ותרגול של ספרי "חוק וסדר" ותרגול החומר הנלמד במערכת הלימוד, הנבחנים יחזרו על החומר באמצעות צפייה בסדרת סרטוני וידאו במגוון רחב של נושאים וסוגיות. בנוסף, במהלך השלב השני הנבחנים יוסיפו לתרגל מטלות ניסוח, וכן יועברו הרצאות מתקדמות במיומנויות בפתירת שאלון בדין הדיוני, בדין המהותי והרצאות פתרון מתקדמות לפתרון מטלות ניסוח.

בשלב השלישי של הלימוד, הנבחנים יתרגלו סימולציות אמת מלאות (לרבות סימולציה פרונטלית המדמה, ככל הניתן, תנאים של מבחן האמת). בנוסף לתרגול פתירת שאלות וחזרה על חומר הבחינה באמצעות הסימולציות, במהלך מרתון הסיום הנבחנים יחזרו על החומר הנלמד בדין הדיוני באמצעות קריאת הספר "דין וסדר" – הממקד ומסכם את נושאי הליבה בדין הדיוני ויצפו בסדרת סרטוני וידאו במגוון רחב של נושאים וסוגיות. לצד זאת, מדי יום יתקיימו הרצאות העשרה ופיתוח מיומנויות במגוון נושאי לימוד. 

גמישות: בחברת Lawyers יודעים שלכל נבחן יש צרכים ואילוצים שונים, שחלקם ידועים מראש (למשל: מספר השעות אותן הנבחן יכול להקדיש ללמידה), וחלקם קורים במרוצת הדרך (אירוע משפחתי, מחלה וכו'). לכן, שיטת הלימוד מאפשרת לנבחנים גמישות המאפשרת לכם לעבור את הבחינה בהתאם לאילוצים שלכם. כל נבחן מקבל סט ספרים מודפסים וגישה דיגיטלית לספרים במערכת הלימוד הזמינים לכם בכל מקום. כל ההרצאות המתקיימות ב-Live מועלות למערכת הדיגיטלית, כך שאתם יכולים לצפות בהן בזמנים המתאימים לכם. בדומה, סדרת הסרטונים העוסקות בסוגיות מרכזיות ומורכבות זמינה לצפייה בכל עת במערכת הלימוד.

בנוסף, במערכת הלימוד מופיע לכל נבחן לו"ז הלימודים הכללי והיומי שלו, בחלוקה למשימות. אם ביום מסוים לא הספקתם את כל המשימות, ניתן להעביר את המשימות ליום אחר במהלך אותו שבוע ולהתאים את הלו"ז בהתאם לאילוצים השונים.

ליווי אישי: תקופת הלמידה לבחינת ההסמכה היא מעניינת, מעשירה ומלמדת, אך לצד זאת היא טומנת בחובה אתגרים – למידה והתמודדות עם חומר רב; שמירה על ריכוז במהלך תקופת הלימוד; רכישת מיומנויות למידה, מיומנויות לפתרון שאלות, לחשיבה משפטית ועוד. וכמובן, היכולת להתמודד תקופת הלימוד ועם הבחינה מבחינה מנטלית. חברת Lawyers מאפשרת לכם מסלול של ליווי אישי על-ידי עורך דין, שיצור לכם לו"ז למידה מותאם בהתאם לצרכים ולאילוצים שלכם, יעקוב אחר ההתקדמות שלכם, יקיים שיחות חתך למתן משוב, יאתר את החולשות שלכם ויעבוד איתכם לאורך כל הדרך עד לשיפור והצלחה בבחינה. כן, הליווי האישי ייתן מענה לפן המנטלי והנפשי שלכם במהלך תקופת הלימוד. 

מערכת הלמידה: לחברת Lawyers מערכת לימוד מתקדמת המותאמת אישית לכל נבחן, לומדת את החוזקות והחולשות של הנבחנים. מערכת הלימוד הכוללת גרסה דיגיטלית של ספרי הלימוד; הרצאות מוקלטות; סרטונים דיגיטליים בנושאים מורכבים ומרכזיים; לו"ז לימודים ויכול מעקב אחר ההתקדמות האישית שלכם; מערכת מענה מקצועי וטכני; אלפי שאלות תרגול בדין הדיוני ובדין המהותי. לאחר תרגול השאלות, יופיע לנבחן דוח תחקור עצמי, המנתח את היכולות של הנבחן ומאפשרת לו למקסם את יעילות התרגול. בנוסף, במערכת הלימוד קיים כלי חדשני של "מחולל שאלונים", המאפשר לבנות מבחנים ותרגולים בהתאמה אישית – לפי נושא תרגול, רמת הקושי, מספר השאלות ועוד. 

משך הקורס: כלל, קורס ההכנה לבחינת ההסמכה אורך כ-3 וחצי חודשים. עם זאת, חברת Lawyers מציעה קורס הכנה מקדים, המאפשר לנבחנים להאריך את זמן תקופת הלימוד, תוך הכרת המטריה המשפטית וענפי המשפט השונים, רכישת מיומנויות למידה, רכישת מיומנויות לפתרון שאלות, תרגול, ריווח תקופת הלימוד, והגעה לתקופת הלימוד בקורס ההכנה תוך מוכנות לימודית ומנטלית. [אני לא יודעת אם מאפשרים גם פחות מ-3 וחצי חודשים, אם כן כדאי להוסיף כאן].

שלח לנו הודעה

שיתוף:

פוסטים נוספים

הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינת הלשכה

עם רישומכם לבחינת ההסמכה אליה אתם עתידים לגשת, תהיה באפשרותכם להגיש בקשה לקבלת התאמות לפתרון הבחינה. לצורך הגשת הבקשה, תתבקשו להגיש אל לשכת עורכי הדין