תשובות מבחן

נבחנים ונבחנות יקרים,

על מנת לקבל פתרון מוצע וציון מוערך עליכם למלא את התשובות שעניתם בבחינה בטופס
שלהלן, והפתרון המוצע בצירוף אסמכתאות מתאימות וכן ציון מוערך בבחינה יישלח אליכם
ישירות למייל.

*חשוב לנו לציין - הפתרון שלנו אינו מחליף את הפתרוןשמפרסמת הוועדה הבוחנת, לעיתים
יכולה להתרחש סטייה בציונים לאור שאלות פסולות או חלופות נוספות שמתקבלות כנכונות
או בשל נסיבות אחרות. יחד עם זאת, את הפתרון המוצע של lawyers אנו מבססים על תשובות
של מיטב המומחים בנושאים השונים הנבחנים בבחינה והוא יכול לסייע לכם להעריך את
ציונכם בבחינה.

בהצלחה!
צוות לויירס

פרק הדין הדיוני

40 שאלות רב ברירה
אנא סמן את התשובות שסימנת בבחינה

מספר שאלה א ב ג ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

מספר שאלה א ב ג ד
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

מספר שאלה א ב ג ד
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מספר שאלה א ב ג ד
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

פרק הדין המהותי

40 שאלות רב ברירה
אנא סמן את התשובות שסימנת בבחינה

מספר שאלה א ב ג ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

מספר שאלה א ב ג ד
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

מספר שאלה א ב ג ד
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מספר שאלה א ב ג ד
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40