הגישה לטופס המקוון תיפתח מיד לאחר סיום הבחינה.

בהצלחה!

צוות LAWYERS