טופס בחינה

נבחנים ונבחנות יקרים,

על מנת לקבל פתרון מוצע וציון מוערך עליכם למלא את התשובות שעניתם בבחינה בטופס שלהלן, והפתרון המוצע בצירוף אסמכתאות מתאימות וכן ציון מוערך בבחינה יישלחו ישירות אליכם.

*חשוב לנו לציין - הפתרון שלנו אינו מחליף את הפתרון שמפרסמת הוועדה הבוחנת, לעיתים יכולה להתרחש סטייה בציונים לאור שאלות פסולות או חלופות נוספות מתקבלות כנכונות או בשל נסיבות אחרות. יחד עם זאת, את הפתרון המוצע של Lawyers אנו מבססים על תשובות של מיטב המומחים בנושאים השונים הנבחנים בבחינה והוא יכול לסייע לכם להעריך את ציונכם בבחינה.

בהצלחה!
צוות Lawyers

פרק הדין הדיוני

40 שאלות רב ברירה
אנא סמן.י את התשובות אותן סימנת בבחינה

מספר שאלה א ב ג ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

מספר שאלה א ב ג ד
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

מספר שאלה א ב ג ד
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מספר שאלה א ב ג ד
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

פרק הדין המהותי

40 שאלות רב ברירה
אנא סמן.י את התשובות אותן סימנת בבחינה

מספר שאלה א ב ג ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

מספר שאלה א ב ג ד
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

מספר שאלה א ב ג ד
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מספר שאלה א ב ג ד
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

בהצלחה!

צוות Lawyers