החלה ההרשמה לקורס ההכנה לבחינת ההסמכה לעריכת דין – מועד דצמבר 2021